Riskutbildning

Riskutbildning 1

För att få ta B-körkort och köra personbil krävs det att du deltar i 2 riskutbildningar. Riskutbildning 1 eller riskettan är en utbildning som ska vara minst 3 timmar lång. Där får du lära dig om olika risker och konsekvenser som droger, trötthet och fylla kan få i trafiken. Du får även lära dig hur detta påverkar din egna kropp, både långsiktigt och kortsiktigt. Olycksrisker tas också upp och hur olika faktorer kan påverka detta. Det kan handla om riskerna män tar kontra kvinnor eller skillnaden mellan unga och äldre i trafiken. Priset för att gå på denna utbildning varierar mellan 400 till 800 kronor.

Riskutbildning 2

Denna riskutbildning skiljer sig från den första eftersom den är praktiskt inriktad och består av ett antal övningar. Den kallas ofta för halkbanan och innebär att du ska få prova på kraftiga inbromsningar, köra på halt väglag och testa hur det känns att tappa kontrollen på bilen. Utbildningen kräver egentligen bara att du ska följa de instruktioner du får för att få ett godkänt på den. Det är i många fall tillåtet att misslyckas just för att du ska lära dig konsekvenserna av att överskatta din egna förmåga på halkiga väglag. Denna utbildning brukar vanligtvis kosta cirka 2000 kronor.