Riskutbildning 1 & 2

För att kunna ta B-körkort (personbil), krävs det att du deltar i två riskutbildningar; riskutbildning 1 och riskutbildning 2. Den första är mer teoretisk och den andra mer praktisk, men båda utbildar dig om olika typer av risker i trafiken. Här kan du läsa mer om både riskettan och risktvåan.

Riskutbildning 1 (Riskettan körkort)

Riskutbildning 1, oftast kallad för riskettan eller risk 1, är den första av de två riskutbildningarna. Riskettan är en teoretisk utbildning där du får lära dig om olika riskfyllda beteenden i trafiken och om hur du kan undvika dem; du får bland annat lära dig om konsekvenserna av trötthet och bruk av alkohol eller droger. Detta är en obligatorisk del av körkortsutbildningen som du går tillsammans med andra som gör riskutbildning 1. My Driving Academy är en körskola som finns i stora delar av Sverige och som låter dig boka riskettan direkt på deras hemsida. Risk 1-utbildningen är giltig i 5 år och priset brukar variera mellan 400-800 kronor.

Vad gör man på riskettan?


På riskettan får du lära dig om vilken påverkan som du som förare kan ha på andra trafikanter; om hur olika beteenden och faktorer hos dig kan utgöra en risk i trafiken. Du får lära dig om hur kvinnor och män statistiskt sätt är olika mycket benägna att ta risker i trafiken; om hur trötthet, droger och alkohol påverkar din kropp på både lång och kort sikt. Under utbildningen görs också utrymme för diskussion deltagarna emellan och du får bland annat göra en första bedömning av hur skicklig förare du själv är. Efter avslutat kurstillfälle har du kunskaper om:

  • Lagar och regler
  • Vilka förare som, enligt statistik, tar störst risker i trafiken
  • Hur din körförmåga påverkas av bland annat stress, mobilprat och dina medpassagerare

Vad är Nollvisionen?


Riskettan syftar bland annat till att uppnå Nollvisionen – ett långsiktigt mål som, sedan 1997, syftar till att ingen i Sverige ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Nollvisionen är ett långsiktigt mål om att ingen i Sverige ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. För att detta mål ska uppnås sätts krav på både trafikregler och vägar, men inte minst på dig som förare. Det är viktigt att du deltar aktivt under risk 1 för att du ska bli medveten om dina egna riskbeteenden.

Hur lång är riskettan?


Riskettan varar enligt lag i minst tre timmar. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen ordentligt ingår även kortare raster och diskussioner. Räkna därför med att utbildningstillfället varar i upp mot fyra timmar.

Vilka förkunskaper krävs?


Det krävs inga förkunskaper för att gå riskutbildning 1, däremot rekommenderas du gå kursen först när du har lite körvana. Det blir lättare att ta till dig kursens innehåll om du kan relatera det till din egen körförmåga. För att du ska bli godkänd krävs det att du är aktiv och delaktig under föreläsningen och de diskussioner som uppstår.

Riskutbildning 2 (halkan)

Denna riskutbildning skiljer sig från den första eftersom den är praktiskt inriktad och består av ett antal övningar. Den kallas ofta för halkbanan och innebär att du ska få prova på kraftiga inbromsningar, köra på halt väglag och testa hur det känns att tappa kontrollen på bilen. Utbildningen kräver egentligen bara att du ska följa de instruktioner du får för att få ett godkänt på den. Det är i många fall tillåtet att misslyckas just för att du ska lära dig konsekvenserna av att överskatta din egen förmåga på halkiga väglag. Denna utbildning brukar vanligtvis kosta cirka 2000 kronor.