Körkortsfrågorna

För att få köra olika motorfordon krävs ett körkort. Det finns 14 olika klasser av körkort och varje klass tillåter en person att köra olika fordon. Ett körkort med klass B tillåter dig att köra en personbil, till exempel. Det finns vissa grundkrav som måste uppfyllas för att få ta körkort i Sverige. Förutom själva teoriprovet och uppkörningen. Ett giltigt körkortstillstånd ska innehas och för vissa av körkortsklasserna krävs det en hälsodeklaration och synundersökning, bland annat för körkort klass B och traktorkort.

Läs mer

Körkort i Sverige

Den som vill ta körkort i Sverige måste även vara bosatt i Sverige under permanent tid eller ha studerat i landet under 6 månaders tid. Därför behöver många ta om sitt körkort. Legitimation är också ett krav för att få tillåtelse att ta provet, då din identitet måste styrkas. Värt att notera är att ditt körkort kommer att räknas som en giltig identitetshandling efter att det utfärdats. Olika behörigheter kräver olika åldrar, till exempel för att få köra lätt motorcykel ska du ha fyllt 16 år medan du måste fyllt 18 år för att få ta ett B-körkort och köra personbil.

Beroende på var du bor ser utbudet av trafikskolor olika ut. Vi har gjort en sammanställning av våra rekommendationer för Sveriges två största städer. Läs mer på sidorna Trafikskolor i Göteborg och Trafikskolor i Stockholm.

Förarprovet

Körkortsteori och uppkörningen kallas för gemensamt för förarprovet. Teoriprovet går ut på att du ska svara på 70 frågor. Dock är det endast 65 av dessa frågor som kan ge dig poäng då de 5 andra bara är ett sätt att testa nya frågor som kan komma att dyka upp på framtida prov. För att klara körkortsteorin måste du ha minst 52 rätt av de totalt 65 frågorna som är poänggivande. Om provet underkänns så tillåts det ändå att du får göra det praktiska provet, uppkörningen, men godkänt på båda krävs för att få körkortet. Dock så krävs det att båda proven klaras av inom en 2 månaders period av varandra annars måste båda proven göras om.

Det praktiska provet gör du tillsammans med en av Trafikverkets inspektörer. Där testas din förmåga att köra fordonet på olika sätt. Till exempel att hålla rätt avstånd till trafik framför dig och köra korrekt i tätbebyggt område. Beroende på var du gör din uppkörning kan du testas på olika saker.

En trafikskola på landsbygden kanske inte testar dig att köra i rondeller medan en trafikskola i Umeå gör det.

En annan viktig del av förarprovet är säkerhetskontrollen. Inspektören ser då till att du vet hur man ser att oljan är slut, hur man byter spolarvätska eller hur man kontrollerar däcken.

Finansiera ditt körkort

För att få ihop pengar till ditt körkort så kan du göra på flera sätt. Antingen så sparar du undan pengar till detta innan. Eller så har du kanske generösa föräldrar. Du kan även testa lyckan på ett roligt casino online. Sedan finns det även körkortslån med mera att fundera över. Vår rekommendation är dock att du sparar det mesta av summan för att ta ditt körkort för.

Partners